woensdag 8 oktober 2014

Oost, west, L4B best!

Maandag nam meester Bart ons mee naar de speelplaats voor een les wereldoriëntatie. We hebben geleerd hoe we een kompas juist moeten gebruiken en hoe je je op die manier kan oriënteren. 


Wist je dat je een kompas nooit te dicht bij ijzer mag houden? Als je dat wel doet, wijst het kompas niet meer naar het noorden! Let dus op voor de rits van een jouw jas, het hek...

Toen we dat wisten, bouwden we in twee groepen samen een windroos op. Hiervoor gebruikten we natuurlijk ons kompas! Een windroos bestaat uit de vier hoofdwindstreken (noorden, oosten, zuiden, westen) en de tussenwindstreken. 
Wist je dat er verschillende 'ezelsbruggetjes' bestaan om de hoofdwindstreken te onthouden?
Bijvoorbeeld: Nooit Opstaan Zonder Wekker!

Daarna vormden we groepjes van twee om a.d.h.v. het kompas een eigen windroos te tekenen op de speelplaats. Dit deden de kinderen perfect!Na al dat tekenen begonnen we aan onze grootste opdracht... Meester Bart vertelde ons dat er op de speelplaats een schat verborgen lag! Om deze schat te kunnen vinden, moesten we een raster bouwen. Zo gezegd, zo gedaan!

Top-moment met de ganse klas! Bedankt meester Bart!!